Semak Status Halal Jakim: Cara Check Sijil Halal (halal.gov.my)


Sistem Semakan Status Halal JAKIM merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bagi memudahkan orang ramai mengesahkan status halal sesuatu produk atau perkhidmatan. Sistem ini membolehkan pengguna membuat semakan secara dalam talian melalui halal.gov.my. Pengguna juga boleh membuat semakan melalui aplikasi telefon pintar yang disediakan oleh JAKIM.

Sistem Semakan Status Halal JAKIM ini memudahkan pengguna untuk mengesahkan status halal produk atau premis. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat memastikan bahawa produk atau perkhidmatan yang dibeli adalah halal dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh JAKIM.

Cara Semak Status Halal di halal.gov.my

Semak Status Halal Jakim adalah penting bagi orang Islam yang ingin memastikan produk dan perkhidmatan yang mereka gunakan adalah halal. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan semakan status halal Jakim secara online:

 1. Buka laman web Portal Halal Malaysia di https://halal.gov.my
 2. Pilih kategori produk atau perkhidmatan yang ingin anda semak status halalnya.
 3. Masukkan nama produk atau perkhidmatan tersebut.
 4. Klik butang “Cari”.

Sekiranya produk atau perkhidmatan tersebut telah mendapat sijil halal daripada JAKIM, maklumat mengenainya akan dipaparkan di laman web. Sebaliknya, jika produk atau perkhidmatan tersebut tidak disenaraikan, ia mungkin belum mendapat sijil halal atau belum didaftarkan dengan JAKIM.

Walaupun semakan status halal JAKIM boleh digunakan sebagai panduan, pengguna perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan melakukan penyelidikan lanjut untuk memastikan bahawa produk atau perkhidmatan yang mereka gunakan benar-benar halal.

Kriteria Produk Halal

Untuk memperoleh sijil halal daripada JAKIM, produk makanan dan barangan lain perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kriteria ini merangkumi aspek bahan mentah, penggunaan peralatan dan mesin, proses pengeluaran, penyimpanan, pengangkutan, dan pengendalian produk.

Berikut adalah kriteria yang perlu dipatuhi bagi produk halal:

Bahan Mentah

 • Bahan mentah yang digunakan perlu halal dan tidak mengandungi unsur-unsur yang diharamkan seperti babi, arak, dan sebagainya.
 • Bahan mentah perlu dibeli daripada pembekal yang mempunyai sijil halal yang sah.
 • Sijil halal bagi bahan mentah perlu disahkan oleh JAKIM atau badan-badan pensijilan halal yang diiktiraf.

Peralatan dan Mesin

 • Peralatan dan mesin yang digunakan perlu dibersihkan sepenuhnya daripada unsur-unsur yang diharamkan sebelum digunakan untuk menghasilkan produk halal.
 • Peralatan dan mesin yang digunakan perlu diberi label khusus bagi membezakan peralatan dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk halal dengan yang tidak halal.

Proses Pengeluaran

 • Proses pengeluaran perlu dipantau dan dikawal sepenuhnya bagi memastikan produk yang dihasilkan adalah halal.
 • Penggunaan bahan tambahan seperti pewarna, perisa, dan sebagainya perlu memenuhi syarat-syarat halal dan tidak mengandungi unsur-unsur yang diharamkan.
 • Proses pengeluaran perlu memastikan produk yang dihasilkan tidak tercampur dengan produk yang tidak halal.

Penyimpanan, Pengangkutan, dan Pengendalian Produk

 • Produk yang dihasilkan perlu disimpan dalam tempat yang bersih dan terpisah daripada produk yang tidak halal.
 • Produk yang dihasilkan perlu diangkut dengan kenderaan yang bersih dan terpisah daripada produk yang tidak halal.
 • Produk yang dihasilkan perlu diendalikan dengan betul bagi memastikan produk yang dihasilkan adalah halal.

Proses Pensijilan Halal JAKIM

JAKIM adalah agensi utama di Malaysia yang bertanggungjawab untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang dinyatakan halal, memenuhi keperluan syariah Islam. Proses pensijilan halal JAKIM adalah proses yang ketat dan teliti, dan melibatkan beberapa langkah.

1. Permohonan

Permohonan pensijilan halal boleh dibuat secara dalam talian atau di pejabat JAKIM. Permohonan akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.

2. Pemeriksaan Premis

Selepas permohonan diproses, pemeriksaan premis akan dijalankan oleh pegawai JAKIM untuk memastikan pematuhan syariah Islam dalam pengeluaran produk dan perkhidmatan.

3. Pemeriksaan Bahan Mentah

Pemeriksaan bahan mentah juga akan dilakukan untuk memastikan bahawa bahan mentah yang digunakan memenuhi keperluan syariah Islam.

4. Analisis Makmal

Analisis makmal akan dilakukan untuk memastikan bahawa produk dan perkhidmatan yang dinyatakan halal tidak mengandungi bahan-bahan yang haram.

5. Kelulusan

Jika produk atau perkhidmatan memenuhi semua keperluan syariah Islam, sijil halal akan dikeluarkan oleh JAKIM. Sijil halal akan dikeluarkan untuk tempoh satu tahun dan boleh diperbaharui setiap tahun dengan memenuhi semua keperluan syariah Islam.

JAKIM memastikan bahawa semua proses pensijilan halal dijalankan dengan teliti dan berkesan. Dengan sijil halal JAKIM, pengguna dapat yakin bahawa produk dan perkhidmatan yang mereka gunakan memenuhi keperluan syariah Islam.

Pengiktirafan Antarabangsa

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menyediakan sijil halal bagi produk, premis makanan dan perkhidmatan yang dipersijilkan halal di Malaysia. Selain itu, JAKIM juga mempunyai pengiktirafan antarabangsa bagi memastikan produk halal diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Pengiktirafan antarabangsa JAKIM diberikan kepada badan-badan pensijilan halal luar negara yang telah memenuhi keperluan dan standard yang ditetapkan oleh JAKIM. Badan-badan pensijilan halal luar negara yang telah diberikan pengiktirafan antarabangsa oleh JAKIM akan disenaraikan dalam Senarai Badan Pensijilan Halal Luar Negara yang diterbitkan oleh JAKIM.

Sekiranya badan pensijilan halal luar negara yang ingin memohon pengiktirafan antarabangsa JAKIM, mereka perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh JAKIM seperti mempunyai sistem pensijilan halal yang kukuh, mempunyai panel pakar halal yang berkelayakan serta mematuhi standard halal yang ditetapkan oleh JAKIM.

Dengan adanya pengiktirafan antarabangsa JAKIM, produk halal Malaysia yang diiktiraf oleh badan pensijilan halal luar negara yang telah diberikan pengiktirafan antarabangsa JAKIM akan diterima dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ini memudahkan eksport produk halal Malaysia ke pasaran antarabangsa dan membuka peluang perniagaan yang lebih luas.

Pengesahan Sijil Halal

Sijil Halal adalah satu pengesahan bahawa produk atau perkhidmatan itu halal dan boleh digunakan oleh orang Islam. Pengesahan ini diberikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang merupakan badan kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan sijil halal.

Untuk mendapatkan sijil halal, syarikat perlu menghantar permohonan kepada JAKIM dan menjalani proses pemeriksaan yang ketat. Proses ini melibatkan pemeriksaan bahan mentah, proses pengeluaran, pengendalian, penyimpanan, pengangkutan, dan pelabelan produk.

Setelah syarikat berjaya menjalani proses pemeriksaan, JAKIM akan mengeluarkan sijil halal dan logo halal yang boleh digunakan pada produk atau perkhidmatan tersebut. Syarikat perlu memastikan bahawa logo halal tersebut digunakan dengan betul dan tidak disalahgunakan.

Sijil Halal dan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM juga diiktiraf oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Ini bermakna produk atau perkhidmatan yang mendapat sijil halal JAKIM boleh dieksport ke negara-negara lain yang memerlukan pengesahan halal yang sama.

Dalam kes-kes di mana produk atau perkhidmatan yang mempunyai sijil halal didapati tidak mematuhi piawaian halal, JAKIM berhak untuk mencabut sijil halal tersebut. Oleh itu, pengguna perlu memastikan bahawa produk atau perkhidmatan yang dibeli mempunyai sijil halal yang sah dan logo halal yang digunakan dengan betul.

Leave a Comment